1.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastatav kaup peab olema kahjustamata, kasutamata, siltidega, originaal pakendis ja korralikult pakitud.
1.2. Lepingust taganemise õigus ei kehti, kui Ostja on Kauba kätte saanud suletud pakendis, mida ei saa tervislikel ega hügieenilistel põhjustel tagastada ja mis on pärast kohaletoimetamist avatud (kosmeetikatooted jms).
1.3. Defekti avastamise korral on klient kohustatud sellest Skinstudio’t teavitama, saates e-posti aadressile info@skinstudio.ee järgmise teabe: avaldus Kauba tagastamiseks. Vastav avaldus tuleb saata hiljemalt 14 päeva jooksul pärast defekti avastamist. Avalduses tuleb märkida: tagastamise põhjus, Kliendi nimi ja perekonnanimi, toote nimi, samuti toote väidetava defekti tellimisnumber (soovitavalt koos fotoga).
Kauba tagastamise taotlus.
1.4. Skinstudio ei vastuta: Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest; defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel; toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.
1.5. Skinstudio tagastab Ostjale raha tagastatud toote eest viivitamata tagasi, kuid hiljemalt 14 päeva jooksul alates Ostjalt vastava teate kättesaamise päevast. Kauba tagastamise taotlus.
1.5.1. Kauba tagastamise kulud kannab Klient. Skinstudio kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida oli tellitud.
1.6. Ostja kohustub toote viivitamatult tagastama Skinstudiole, kuid hiljemalt 14 päeva jooksul alates Skinstudio teavitamisest soovist toode tagastada.
1.7. Tähtaeg loetakse täidetuks, kui Ostja tagastab Kauba enne 14-päevase tähtaja möödumist.
1.8. Skinstudio võib hüvitise maksmisega viivitada, kuni ta saab Ostjalt kauba või dokumentaalselt tõendatud, et ostja on kauba saatnud, olenevalt sellest, mis toimub varem.
1.9. Kui selgub, et Ostja ei ole saanud tellitud Toodet, Toode ei vasta e-poes olevale kirjeldusele või Tootel ilmneb viga, siis ei pea Ostja tegema taganemisavaldust 14 päeva jooksul, vaid võib kasutada seadusest tulenevat pretensiooni esitamise õigust.
1.10. Kui Kliendi poolt vastu võetud kaubad osutusid defektseks, mida välise ekspertiisi käigus ei õnnestunud tuvastada ja mis ei tekkinud pakendi avamisel, on Skinstudiol õigus tellitud kauba hinda alandada või tagastada täielik kauba maksumus kliendile.
1.11. Kui Klient soovib tagastatava toote vahetada mõne teise toote või sama toote teise suuruse vastu, tasub Klient tagastatava toote eest postikulu, välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup.